spacer
spacer search

Young Learners Resource Center w Lubartowie
CENTRUM ZASOBOW DYDAKTYCZNYCH JEZYKA ANGIELSKIEGO

Search
spacer
spacer
header
 
Główne Menu
Strona główna
Regulamin Centrum
Nasz zespół
Trochę historii
Zasoby dydaktyczne
Media o nas
Godziny otwarcia
Kontakt z nami
Angielski ludzkim językiem!
Angielski | gramatyka | testy

 
Strona główna arrow Wydarzenia arrow VII MIędzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej

VII MIędzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół podstawowych - oddziałów gimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych do udziału w: VII Międzyszkolnym Konkursie Poezji Anglojęzycznej "Everything is poetry..."

Regulamin konkursu:

 

§ 1 - CELE KONKURSU

 

1.    Propagowanie uczenia się języka angielskiego.

2.    Promowanie poezji/literatury anglojęzycznej.

3.    Doskonalenie znajomości języka angielskiego.

4.    Rozwijanie sprawności rozumienia tekstu pisanego oraz znajomości środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych).

5.    Rozwijanie umiejętności translatorskich w obrębie języka angielskiego.

6.    Prezentacja umiejętności artystycznych uczniów.

 

§ 2 - REGULAMIN

 

1.    Organizatorem konkursu jest Centrum Zasobów Dydaktycznych Nauczycieli Języka Angielskiego w Lubartowie, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów. Tel. 81 854 37 16 w. 37

2.    W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i powiatu lubartowskiego.

3.    Uczestnicy konkursu prezentują utwory o dowolnej tematyce i występują w pięciu kategoriach wiekowych:

-         Kategoria I: Przedszkola - recytacja jednego utworu poetyckiego,

-        Kategoria II: Szkoły podstawowe: klasy I-III - recytacja jednego utworu poetyckiego,

-         Kategoria III: Szkoły podstawowe: klasy IV-VI - recytacja jednego utworu poetyckiego,

-        Kategoria IV: Szkoły podstawowe: klasy VII - VIII, klasy III oddziały gimnazjalne - recytacja jednego utworu poetyckiego lub fragmentu prozy.

-         Kategoria V: Szkoły ponadpodstawowe - recytacja jednego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy.

 

Każde przedszkole/szkoła

może zgłosić nie więcej niż 3 uczestników w danej kategorii wiekowej. 

 

4.      Warunkiem uczestnictwa jest złożenie przez nauczyciela w terminie do 8 marca 2019 r. wypełnionej karty zgłoszenia (Załącznik nr 1) oraz wypełnionej i podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych zgody na udział dziecka w konkursie (Załącznik nr 2).

Kartę zgłoszenia oraz zgodę rodziców/opiekunów prawnych należy złożyć w siedzibie Centrum Zasobów Dydaktycznych (ul. Lubelska 68, Lubartów), przesłać faxem na nr 81 855 20 86 lub przesłać emailem na adres: W przypadku zgłoszenia drogą email, prosimy oczekiwać na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

5.    Komisję konkursową powołuje Organizator.

6.    Decyzja komisji jest niepodważalna.

 

§ 3 - KRYTERIA OCENIANIA

 

1.    Recytację ocenia komisja stosując skalę 1-5 punktów.

2.    Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:

- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku),

- dykcja oraz emisja głosu,

- interpretacja utworu,

- znajomość tekstu,

- ogólny wyraz artystyczny.

 

§ 4 - KONKURS

 

1.      Przewidywany termin konkursu: 14 marca 2019 r. godz. 9.00 - przesłuchania, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów. W wyniku nieprzewidzianych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i godziny odbycia się konkursu. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się poinformować o zmianach wszystkich uczestników konkursu.

2.      Konkurs odbędzie się w siedzibie YLRC (ul. Lubelska 68, Lubartów).

 

§ 5 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.        Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia kolejności występu poszczególnych osób biorących udział w konkursie. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

2.        Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.

3.        Udział w konkursie jest nieodpłatny.

4.        Spośród wszystkich uczestników konkursu wyłonionych zostanie po trzech laureatów (miejsca

I-III) w pięciu kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe I-III, szkoły podstawowe IV-VI, szkoły podstawowe kl. VII-VII i kl. III oddziały gimnazjalne, szkoły ponadpodstawowe.

5.        Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają dyplomy.

6.        Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

7.        Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez komisję konkursową.

8.        Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: lub telefonicznie dzwoniąc na numer: 81 854 37 16 w. 37

 

Zapraszamy!!!


User Comments
Your Name / Email Address

spacer
Galerie zdjęć

2011-05-30
 

2013-05-23 cz.I
 

Lekcja Mikołajkowa (3.12.2014)
 

Lekcja w przedszkolu (24.10.2016)
 

Lekcja w YLRC (11.06.2018)
 

Lekcja w YLRC 19.11.2015
 

Spotkanie z przedstawicielami Kom. Fulbrighta
 

Wizyta w Przedszkolu nr 5
 

2011-12-09
 

V MIędzyszkolny Konkurs Poezji 2017
 

2017_Spotkanie z p. Martą Cechowicz
 

2011-06-10
 

UTW w Centrum Zasobów Dydaktycznych
 

III Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA (16.11.2017)
 

Lekcja j. angielskiego w Oddziale Przedszkolnym w
 

VI Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej (15
 

Spotkanie z Dan Hastings w YLRC (20.03.2018)
 

Spotkanie z przedstawicielami Kom. Fulbrighta
 

V MIędzyszkolny Konkurs Poezji 2017
 

2009-05-14
 

III Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA (16.11.2017)
 

2011-03-22
 

Lekcja w YLRC (4.11.16)
 

AIESCEC w YLRC
 

Lekcja w YLRC (18.05.2018)
 

2011-03-22
 

V MIędzyszkolny Konkurs Poezji 2017
 

IV Konkurs Poezji Anglojęzycznej
 

Lekcja wielkanocna 2016
 

IV Konkurs Poezji Anglojęzycznej
Cytat Dnia

"Take everything you like seriously, except yourselves."

Rudyard Kipling

We have 24 guests online


__________________________________________________________________________________

C o p y r i g h t  2 0 0 9  YOUNG   LEARNERS   RESOURCE  CENTER   W   LUBARTOWIE

spacer