spacer
spacer search

Young Learners Resource Center w Lubartowie
CENTRUM ZASOBOW DYDAKTYCZNYCH JEZYKA ANGIELSKIEGO

Search
spacer
spacer
header
 
Główne Menu
Strona główna
Regulamin Centrum
Nasz zespół
Trochę historii
Zasoby dydaktyczne
Media o nas
Godziny otwarcia
Kontakt z nami
Angielski ludzkim językiem!
Angielski | gramatyka | testy

 
Strona główna arrow Wydarzenia arrow VII MIędzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej

VII MIędzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół podstawowych - oddziałów gimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych do udziału w: VII Międzyszkolnym Konkursie Poezji Anglojęzycznej "Everything is poetry..."

Regulamin konkursu:

 

§ 1 - CELE KONKURSU

 

1.    Propagowanie uczenia się języka angielskiego.

2.    Promowanie poezji/literatury anglojęzycznej.

3.    Doskonalenie znajomości języka angielskiego.

4.    Rozwijanie sprawności rozumienia tekstu pisanego oraz znajomości środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych).

5.    Rozwijanie umiejętności translatorskich w obrębie języka angielskiego.

6.    Prezentacja umiejętności artystycznych uczniów.

 

§ 2 - REGULAMIN

 

1.    Organizatorem konkursu jest Centrum Zasobów Dydaktycznych Nauczycieli Języka Angielskiego w Lubartowie, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów. Tel. 81 854 37 16 w. 37

2.    W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i powiatu lubartowskiego.

3.    Uczestnicy konkursu prezentują utwory o dowolnej tematyce i występują w pięciu kategoriach wiekowych:

-         Kategoria I: Przedszkola - recytacja jednego utworu poetyckiego,

-        Kategoria II: Szkoły podstawowe: klasy I-III - recytacja jednego utworu poetyckiego,

-         Kategoria III: Szkoły podstawowe: klasy IV-VI - recytacja jednego utworu poetyckiego,

-        Kategoria IV: Szkoły podstawowe: klasy VII - VIII, klasy III oddziały gimnazjalne - recytacja jednego utworu poetyckiego lub fragmentu prozy.

-         Kategoria V: Szkoły ponadpodstawowe - recytacja jednego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy.

 

Każde przedszkole/szkoła

może zgłosić nie więcej niż 3 uczestników w danej kategorii wiekowej. 

 

4.      Warunkiem uczestnictwa jest złożenie przez nauczyciela w terminie do 8 marca 2019 r. wypełnionej karty zgłoszenia (Załącznik nr 1) oraz wypełnionej i podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych zgody na udział dziecka w konkursie (Załącznik nr 2).

Kartę zgłoszenia oraz zgodę rodziców/opiekunów prawnych należy złożyć w siedzibie Centrum Zasobów Dydaktycznych (ul. Lubelska 68, Lubartów), przesłać faxem na nr 81 855 20 86 lub przesłać emailem na adres: W przypadku zgłoszenia drogą email, prosimy oczekiwać na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

5.    Komisję konkursową powołuje Organizator.

6.    Decyzja komisji jest niepodważalna.

 

§ 3 - KRYTERIA OCENIANIA

 

1.    Recytację ocenia komisja stosując skalę 1-5 punktów.

2.    Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:

- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku),

- dykcja oraz emisja głosu,

- interpretacja utworu,

- znajomość tekstu,

- ogólny wyraz artystyczny.

 

§ 4 - KONKURS

 

1.      Przewidywany termin konkursu: 14 marca 2019 r. godz. 9.00 - przesłuchania, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów. W wyniku nieprzewidzianych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i godziny odbycia się konkursu. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się poinformować o zmianach wszystkich uczestników konkursu.

2.      Konkurs odbędzie się w siedzibie YLRC (ul. Lubelska 68, Lubartów).

 

§ 5 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.        Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia kolejności występu poszczególnych osób biorących udział w konkursie. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

2.        Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.

3.        Udział w konkursie jest nieodpłatny.

4.        Spośród wszystkich uczestników konkursu wyłonionych zostanie po trzech laureatów (miejsca

I-III) w pięciu kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe I-III, szkoły podstawowe IV-VI, szkoły podstawowe kl. VII-VII i kl. III oddziały gimnazjalne, szkoły ponadpodstawowe.

5.        Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają dyplomy.

6.        Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

7.        Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez komisję konkursową.

8.        Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: lub telefonicznie dzwoniąc na numer: 81 854 37 16 w. 37

 

Zapraszamy!!!


User Comments
Your Name / Email Address

spacer
Galerie zdjęć

Powiatowy konkurs wiedzy o USA
 

Spotkanie z Melissa Roginski (15.04.2016)
 

Warsztaty dla nauczycieli (27.10.2016)
 

V MIędzyszkolny Konkurs Poezji 2017
 

2011-03-22
 

2011-05-30
 

Przedszkolaki w YLRC (7.04.2016)
 

VII Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej (1
 

Powiatowy konkurs wiedzy o USA
 

Lekcja wielkanocna 2016
 

Przedszkole Miejskie nr 5 (4.04.2016)
 

Klasa 0b w YLRC
 

2011-12-09
 

VI Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej (15
 

Spotkanie z przedstawicielami Kom. Fulbrighta
 

2010-12-09
 

VI Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej (15
 

Wizyta w British Council i UMCS
 

VII Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej (1
 

Przedszkolaki w YLRC (7.04.2016)
 

Przedszkole Miejskie nr 5 (4.04.2016)
 

IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA
 

2010-05-28
 

2011-11-07
 

2013-05-23
 

2010-12-06
 

IV Konkurs Poezji Anglojęzycznej
 

V Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA
 

2010-01-22cd
 

Świąteczna lekcja w YLRC - 2019
Cytat Dnia

"A real friend is someone who walks in when the rest of the world walks out."

Anonymous

We have 8 guests online


__________________________________________________________________________________

C o p y r i g h t  2 0 0 9  YOUNG   LEARNERS   RESOURCE  CENTER   W   LUBARTOWIE

spacer