spacer
spacer search

Young Learners Resource Center w Lubartowie
CENTRUM ZASOBOW DYDAKTYCZNYCH JEZYKA ANGIELSKIEGO

Search
spacer
spacer
header
 
Główne Menu
Strona główna
Regulamin Centrum
Nasz zespół
Trochę historii
Zasoby dydaktyczne
Media o nas
Godziny otwarcia
Kontakt z nami
Angielski ludzkim językiem!
Angielski | gramatyka | testy

 
Strona główna arrow Wydarzenia arrow VI Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej w YLRC

VI Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej w YLRC

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

przy

II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie

zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów

przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w:

 

VI Międzyszkolnym Konkursie Poezji Anglojęzycznej

"Everything is poetry..."

Regulamin konkursu:

 

§ 1 - CELE KONKURSU

 

1.    Propagowanie uczenia się języka angielskiego.

2.    Promowanie poezji/literatury anglojęzycznej.

3.    Doskonalenie znajomości języka angielskiego.

4.    Rozwijanie sprawności rozumienia tekstu pisanego oraz znajomości środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych).

5.    Rozwijanie umiejętności translatorskich w obrębie języka angielskiego.

6.    Prezentacja umiejętności artystycznych uczniów.

 

§ 2 - REGULAMIN

 

1.    Organizatorem konkursu jest Centrum Zasobów Dydaktycznych Nauczycieli Języka Angielskiego w Lubartowie, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów. Tel. 81 854 37 16 w. 37

2.    W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i powiatu lubartowskiego.

3.    Uczestnicy konkursu prezentują utwory o dowolnej tematyce i występują w czterech kategoriach wiekowych: 
-        Kategoria I: Przedszkola - recytacja jednego utworu poetyckiego,

-        Kategoria II: Szkoły podstawowe: klasy I-III - recytacja jednego utworu poetyckiego,

-        Kategoria III: Szkoły podstawowe: klasy IV-VII - recytacja jednego utworu poetyckiego,

-        Kategoria IV: Szkoły podstawowe: oddziały gimnazjalne - recytacja jednego utworu poetyckiego lub fragmentu prozy.

-        Kategoria V: Szkoły ponadgimnazjalne - recytacja jednego utworu poetyckiego lub fragmentu prozy.

 

Każde przedszkole/szkoła może zgłosić nie więcej niż 5 uczestników w danej kategorii wiekowej.

 

4.    Warunkiem uczestnictwa jest złożenie przez wychowawcę lub nauczyciela języka angielskiego w terminie do 12 marca 2018 r. wypełnionej karty zgłoszenia. Karta zgłoszenia powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa, szkoła, tytuł prezentowanego utworu, imię

i nazwisko opiekuna oraz zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka przez Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego w Lubartowie dla celów dokumentowania przebiegu Konkursu, a także na publikowanie wyników Konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

 

Kartę zgłoszenia należy złożyć w siedzibie Centrum Zasobów Dydaktycznych, faxem na nr 81 855 20 86 lub przesłać emailem na adres W przypadku zgłoszenia drogą email, prosimy oczekiwać na potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

5.    Komisję konkursową powołuje Organizator.

6.    Decyzja komisji jest niepodważalna.

 

§ 3 - KRYTERIA OCENIANIA

 

1.    Recytację ocenia komisja stosując skalę 1-5 punktów.

2.    Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:

- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku),

- dykcja oraz emisja głosu,

- interpretacja utworu,

- znajomość tekstu,

- ogólny wyraz artystyczny.

 

§ 4 - KONKURS

 

1.      Przewidywany termin konkursu: 15 marca 2018 r. godz. 10.00 - przesłuchania, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów. W wyniku nieprzewidzianych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i godziny odbycia się konkursu. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się poinformować o zmianach wszystkich uczestników konkursu.

2.      Konkurs odbędzie się w siedzibie YLRC (ul. Lubelska 68, Lubartów).

 

§ 5 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.        Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia kolejności występu poszczególnych osób biorących udział w konkursie. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

2.        Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.

3.        Udział w konkursie jest nieodpłatny.

4.        Spośród wszystkich uczestników konkursu wyłonionych zostanie po trzech laureatów (miejsca I-III) w czterech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe I-III, szkoły podstawowe IV-VI, szkoły gimnazjalne.

5.        Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają dyplomy.

6.        Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

7.        Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez komisję konkursową.

8.        Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: lub telefonicznie dzwoniąc na numer: 81 854 37 16 w. 37

 

Zapraszamy!!!


User Comments
Your Name / Email Address

spacer
Galerie zdjęć

2011-05-30
 

Kalifornia - zdjęcia z podróży
 

III Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA (16.11.2017)
 

2011-03-22
 

2010-05-28
 

Wizyta w Przedszkolu nr 5 (styczeń 2016)
 

2010-12-06
 

2011-06-10
 

Konkurs recytatorski 2014
 

2011-12-09
 

UTW w Centrum Zasobów Dydaktycznych
 

Lekcja w YLRC 19.11.2015
 

II Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA (24.11.2016)
 

2009-09-28
 

Lekcja w YLRC (18.05.2018)
 

2010-12-06
 

IV Konkurs Poezji Anglojęzycznej
 

Lekcja w Przedszkolu Nr 5 (17.11.2016)
 

2010-06-14
 

Melissa Roginski w Przedszkolu Miejskim nr 5
 

2010-01-22
 

Melissa Roginski w Przedszkolu Miejskim nr 5
 

2011-06-10
 

2011-06-10
 

Przedszkole Miejskie nr 5 (4.04.2016)
 

2010-06-14
 

2013-05-23 cz.I
 

Aiesec w Przedszkolu Miejskim nr 5
 

YLRC w Przedszkolu Miejskim nr 5 (19.10.2015)
 

Lekcja w YLRC (21.10.2016)
Cytat Dnia

"Take everything you like seriously, except yourselves."

Rudyard Kipling

We have 11 guests online


__________________________________________________________________________________

C o p y r i g h t  2 0 0 9  YOUNG   LEARNERS   RESOURCE  CENTER   W   LUBARTOWIE

spacer