spacer
spacer search

Young Learners Resource Center w Lubartowie
CENTRUM ZASOBOW DYDAKTYCZNYCH JEZYKA ANGIELSKIEGO

Search
spacer
spacer
header
 
Główne Menu
Strona główna
Regulamin Centrum
Nasz zespół
Trochę historii
Zasoby dydaktyczne
Media o nas
Godziny otwarcia
Kontakt z nami
Angielski ludzkim językiem!
Angielski | gramatyka | testy

 
Strona główna arrow Wydarzenia arrow V Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej "Everything is poetry..."

V Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej "Everything is poetry..."

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów do udziału w: V Międzyszkolnym Konkursie Poezji Anglojęzycznej "Everything is poetry"

Regulamin konkursu:

 

§ 1 - CELE KONKURSU

 

1.    Propagowanie uczenia się języka angielskiego.

2.    Promowanie poezji/literatury anglojęzycznej.

3.    Doskonalenie znajomości języka angielskiego.

4.    Rozwijanie sprawności rozumienia tekstu pisanego oraz znajomości środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych).

5.    Rozwijanie umiejętności translatorskich w obrębie języka angielskiego.

6.    Prezentacja umiejętności artystycznych uczniów.

 

§ 2 - REGULAMIN

 

1.    Organizatorem konkursu jest Centrum Zasobów Dydaktycznych Nauczycieli Języka Angielskiego w Lubartowie, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów. Tel. 81 855 23 76 w. 37

2.    W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i powiatu lubartowskiego.

3.    Uczestnicy konkursu prezentują utwory o dowolnej tematyce i występują w czterech kategoriach wiekowych:

-         Kategoria I: Przedszkola - recytacja jednego utworu poetyckiego,

-         Kategoria II: Szkoły podstawowe I-III - recytacja jednego utworu poetyckiego,

-         Kategoria III: Szkoły podstawowe IV-VI - recytacja jednego utworu poetyckiego,

-         Kategoria IV: Szkoły gimnazjalne - recytacja jednego utworu poetyckiego lub fragmentu prozy.

 

Każde przedszkole/szkoła może zgłosić nie więcej niż 5 uczestników w danej kategorii wiekowej.

 

4.    Warunkiem uczestnictwa jest złożenie przez wychowawcę lub nauczyciela języka angielskiego w terminie do 9 marca 2017 r. wypełnionej karty zgłoszenia. Karta zgłoszenia powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa, szkoła, tytuł prezentowanego utworu, imię

i nazwisko opiekuna oraz zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka przez Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego w Lubartowie dla celów dokumentowania przebiegu Konkursu, a także na publikowanie wyników Konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
Kartę zgłoszenia należy złożyć w siedzibie Centrum Zasobów Dydaktycznych, faxem na nr 81 855 23 76 lub przesłać emailem na adres W przypadku zgłoszenia drogą email, prosimy oczekiwać na potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

 

5.    Komisję konkursową powołuje Organizator.

6.    Decyzja komisji jest niepodważalna.

 

§ 3 - KRYTERIA OCENIANIA

 

1.    Recytację ocenia komisja stosując skalę 1-5 punktów.

2.    Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:

- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku),

- dykcja oraz emisja głosu,

- interpretacja utworu,

- znajomość tekstu,

- ogólny wyraz artystyczny.

 

§ 4 - KONKURS

 

1.      Przewidywany termin konkursu: 15 marca 2017 r. godz. 10.00 - przesłuchania, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów. W wyniku nieprzewidzianych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i godziny odbycia się konkursu. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się poinformować o zmianach wszystkich uczestników konkursu.

2.      Konkurs odbędzie się w siedzibie YLRC (ul. Lubelska 68, Lubartów).

 

§ 5 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.        Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia kolejności występu poszczególnych osób biorących udział w konkursie. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

2.        Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.

3.        Udział w konkursie jest nieodpłatny.

4.        Spośród wszystkich uczestników konkursu wyłonionych zostanie po trzech laureatów (miejsca I-III) w czterech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe I-III, szkoły podstawowe IV-VI, szkoły gimnazjalne.

5.        Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają dyplomy.

6.        Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

7.        Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez komisję konkursową.

8.        Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: lub telefonicznie dzwoniąc na numer: 81 855 23 76 w. 37

 

Zapraszamy!!!

 


User Comments
Your Name / Email Address

spacer
Galerie zdjęć

2013-05-23 cz.I
 

2011-05-30
 

Wizyta w Przedszkolu nr 5 (styczeń 2016)
 

"Czerwony Kapturek" teatrzyk w Przedszkolu nr 5
 

Spotkanie z przedstawicielami Kom. Fulbrighta
 

IV Konkurs Poezji Anglojęzycznej
 

"Czerwony Kapturek" teatrzyk w Przedszkolu nr 5
 

AIESCEC w YLRC
 

IV Konkurs Poezji Anglojęzycznej
 

Lekcja w Przedszkolu Nr 5 (17.11.2016)
 

Przedszkole Miejskie nr 5 (11.04.2016)
 

VI Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej (15
 

Lekcja wielkanocna 2016
 

2011-05-30
 

"Czerwony Kapturek" teatrzyk w Przedszkolu nr 5
 

Konkurs Poezji Anglojęzycznej 2015
 

IV Konkurs Poezji Anglojęzycznej
 

UTW w Centrum Zasobów Dydaktycznych
 

Powiatowy konkurs wiedzy o USA
 

VI Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej (15
 

Konkurs Poezji Anglojęzycznej 2015
 

VI Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej (15
 

Lekcja w Przedszkolu Nr 5 (17.11.2016)
 

2017_Spotkanie z p. Martą Cechowicz
 

Warsztay - grudzień 2014
 

Przedszkolaki w YLRC (7.04.2016)
 

Lekcja w YLRC (18.05.2018)
 

Lekcja wielkanocna 2016
 

Lekcja w YLRC czerwiec 2014
 

VI Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej (15
Cytat Dnia

"A real friend is someone who walks in when the rest of the world walks out."

Anonymous

We have 28 guests online


__________________________________________________________________________________

C o p y r i g h t  2 0 0 9  YOUNG   LEARNERS   RESOURCE  CENTER   W   LUBARTOWIE

spacer