spacer
spacer search

Young Learners Resource Center w Lubartowie
CENTRUM ZASOBOW DYDAKTYCZNYCH JEZYKA ANGIELSKIEGO

Search
spacer
spacer
header
 
Główne Menu
Strona główna
Regulamin Centrum
Nasz zespół
Trochę historii
Zasoby dydaktyczne
Media o nas
Godziny otwarcia
Kontakt z nami
Angielski ludzkim językiem!
Angielski | gramatyka | testy

 
Strona główna arrow Wydarzenia arrow V Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej "Everything is poetry..."

V Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej "Everything is poetry..."

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów do udziału w: V Międzyszkolnym Konkursie Poezji Anglojęzycznej "Everything is poetry"

Regulamin konkursu:

 

§ 1 - CELE KONKURSU

 

1.    Propagowanie uczenia się języka angielskiego.

2.    Promowanie poezji/literatury anglojęzycznej.

3.    Doskonalenie znajomości języka angielskiego.

4.    Rozwijanie sprawności rozumienia tekstu pisanego oraz znajomości środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych).

5.    Rozwijanie umiejętności translatorskich w obrębie języka angielskiego.

6.    Prezentacja umiejętności artystycznych uczniów.

 

§ 2 - REGULAMIN

 

1.    Organizatorem konkursu jest Centrum Zasobów Dydaktycznych Nauczycieli Języka Angielskiego w Lubartowie, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów. Tel. 81 855 23 76 w. 37

2.    W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i powiatu lubartowskiego.

3.    Uczestnicy konkursu prezentują utwory o dowolnej tematyce i występują w czterech kategoriach wiekowych:

-         Kategoria I: Przedszkola - recytacja jednego utworu poetyckiego,

-         Kategoria II: Szkoły podstawowe I-III - recytacja jednego utworu poetyckiego,

-         Kategoria III: Szkoły podstawowe IV-VI - recytacja jednego utworu poetyckiego,

-         Kategoria IV: Szkoły gimnazjalne - recytacja jednego utworu poetyckiego lub fragmentu prozy.

 

Każde przedszkole/szkoła może zgłosić nie więcej niż 5 uczestników w danej kategorii wiekowej.

 

4.    Warunkiem uczestnictwa jest złożenie przez wychowawcę lub nauczyciela języka angielskiego w terminie do 9 marca 2017 r. wypełnionej karty zgłoszenia. Karta zgłoszenia powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa, szkoła, tytuł prezentowanego utworu, imię

i nazwisko opiekuna oraz zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka przez Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego w Lubartowie dla celów dokumentowania przebiegu Konkursu, a także na publikowanie wyników Konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
Kartę zgłoszenia należy złożyć w siedzibie Centrum Zasobów Dydaktycznych, faxem na nr 81 855 23 76 lub przesłać emailem na adres W przypadku zgłoszenia drogą email, prosimy oczekiwać na potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

 

5.    Komisję konkursową powołuje Organizator.

6.    Decyzja komisji jest niepodważalna.

 

§ 3 - KRYTERIA OCENIANIA

 

1.    Recytację ocenia komisja stosując skalę 1-5 punktów.

2.    Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:

- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku),

- dykcja oraz emisja głosu,

- interpretacja utworu,

- znajomość tekstu,

- ogólny wyraz artystyczny.

 

§ 4 - KONKURS

 

1.      Przewidywany termin konkursu: 15 marca 2017 r. godz. 10.00 - przesłuchania, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów. W wyniku nieprzewidzianych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i godziny odbycia się konkursu. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się poinformować o zmianach wszystkich uczestników konkursu.

2.      Konkurs odbędzie się w siedzibie YLRC (ul. Lubelska 68, Lubartów).

 

§ 5 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.        Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia kolejności występu poszczególnych osób biorących udział w konkursie. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

2.        Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.

3.        Udział w konkursie jest nieodpłatny.

4.        Spośród wszystkich uczestników konkursu wyłonionych zostanie po trzech laureatów (miejsca I-III) w czterech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe I-III, szkoły podstawowe IV-VI, szkoły gimnazjalne.

5.        Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają dyplomy.

6.        Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

7.        Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez komisję konkursową.

8.        Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: lub telefonicznie dzwoniąc na numer: 81 855 23 76 w. 37

 

Zapraszamy!!!

 


User Comments
Your Name / Email Address

spacer
Galerie zdjęć

Spotkanie z Dan Hastings w YLRC (20.03.2018)
 

2011-03-22
 

2011-06-10
 

Konkurs recytatorski 2014
 

Amerykańska lekcja w YLRC (10.05.2017)
 

2012-01-18
 

2012-01-18
 

Lekcja w YLRC (21.10.2016)
 

Przedszkolaki w YLRC (7.04.2016)
 

V MIędzyszkolny Konkurs Poezji 2017
 

2010-01-22
 

Spotkanie z Kamilem Kubickim (20.10.2015)
 

VII Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej (1
 

Lekcja w YLRC czerwiec 2014
 

2011-12-09
 

Warsztay "Kreatywne powtórki słownictwa i gramatyk
 

Spotkanie z Amandą Wolosz w II LO (6.02.2019)
 

2010-05-28
 

2011-03-22
 

2011-06-10
 

Powiatowy konkurs wiedzy o USA
 

Klasa 0b w YLRC
 

III Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA (16.11.2017)
 

Lekcja w YLRC (18.05.2018)
 

Uczniowie z Łuckiw YLRC
 

VII Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej (1
 

Lekcja j. angielskiego w Oddziale Przedszkolnym w
 

VI Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej (15
 

Melissa Roginski w Przedszkolu Miejskim nr 5
 

Aiesec
Cytat Dnia

"The advantage of a bad memory is that one enjoys several times the same good things for the first time."

Friedrich Nietzsche

We have 8 guests online


__________________________________________________________________________________

C o p y r i g h t  2 0 0 9  YOUNG   LEARNERS   RESOURCE  CENTER   W   LUBARTOWIE

spacer