spacer
spacer search

Young Learners Resource Center w Lubartowie
CENTRUM ZASOBOW DYDAKTYCZNYCH JEZYKA ANGIELSKIEGO

Search
spacer
spacer
header
 
Główne Menu
Strona główna
Regulamin Centrum
Nasz zespół
Trochę historii
Zasoby dydaktyczne
Media o nas
Godziny otwarcia
Kontakt z nami
Angielski ludzkim językiem!
Angielski | gramatyka | testy

 
Strona główna arrow Zapowiedzi arrow IV konkurs poezji anglojęzycznej

IV konkurs poezji anglojęzycznej

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w IV Międzyszkolnym Konkursie Poezji Anglojęzycznej "Everything is poetry..." Konkurs objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Lubartów.


Regulamin konkursu:

 

§ 1 - CELE KONKURSU

 

1.    Propagowanie uczenia się języka angielskiego.

2.    Promowanie poezji/literatury anglojęzycznej.

3.    Doskonalenie znajomości języka angielskiego.

4.    Rozwijanie sprawności rozumienia tekstu pisanego oraz znajomości środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych).

5.    Rozwijanie umiejętności translatorskich w obrębie języka angielskiego.

6.    Prezentacja umiejętności artystycznych uczniów.

 

§ 2 - REGULAMIN

 

1.    Organizatorem konkursu jest Centrum Zasobów Dydaktycznych Nauczycieli Języka Angielskiego w Lubartowie, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów. Tel. 81 855 23 76 w. 37

2.    W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i powiatu lubartowskiego.

3.    Uczestnicy konkursu prezentują utwory o dowolnej tematyce i występują w czterech kategoriach wiekowych:

-         Przedszkola - recytacja jednego utworu poetyckiego,

-         Szkoły podstawowe I-III - recytacja jednego utworu poetyckiego,

-        Szkoły podstawowe IV-VI - recytacja jednego utworu poetyckiego,

-         Szkoły gimnazjalne - recytacja jednego utworu poetyckiego lub  fragmentu prozy.

Każde przedszkole/szkoła może zgłosić nie więcej niż 5 uczestników w danej kategorii wiekowej.

4.    Warunkiem uczestnictwa jest złożenie przez wychowawcę lub nauczyciela języka angielskiego w terminie do 3 marca 2016r. wypełnionej karty zgłoszenia. Karta zgłoszenia powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa, szkoła, tytuł prezentowanego utworu, imię

i nazwisko opiekuna oraz zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka przez Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego w Lubartowie dla celów dokumentowania przebiegu Konkursu, a także na publikowanie wyników Konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Kartę zgłoszenia należy złożyć w siedzibie Centrum Zasobów Dydaktycznych, faxem na nr 81 855 23 76 lub przesłać emailem na adres W przypadku zgłoszenia drogą email, prosimy oczekiwać na potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

5.    Komisję konkursową powołuje Organizator.

6.    Decyzja komisji jest niepodważalna.

 

§ 3 - KRYTERIA OCENIANIA

 

1.    Recytację ocenia komisja stosując skalę 1-5 punktów.

2.    Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:

- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku),

- dykcja oraz emisja głosu,

- interpretacja utworu,

- znajomość tekstu,

- ogólny wyraz artystyczny.

 

§ 4 - KONKURS

 

1.      Przewidywany termin konkursu: 10 marca 2016r. godz. 10.00 - przesłuchania, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów. W wyniku nieprzewidzianych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i godziny odbycia się konkursu. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się poinformować o zmianach wszystkich uczestników konkursu.

2.      Konkurs odbędzie się w siedzibie YLRC (ul. Lubelska 68, Lubartów).

 

§ 5 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.        Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia kolejności występu poszczególnych osób biorących udział w konkursie. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

2.        Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.

3.        Udział w konkursie jest nieodpłatny.

4.        Spośród wszystkich uczestników konkursu wyłonionych zostanie po trzech laureatów (miejsca I-III) w czterech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe I-III, szkoły podstawowe IV-VI, szkoły gimnazjalne.

5.        Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają dyplomy.

6.        Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

7.        Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez komisję konkursową.

8.        Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: lub telefonicznie dzwoniąc na numer: 81 855 23 76 w. 37

 

Zapraszamy!!!


User Comments
Your Name / Email Address

spacer
Galerie zdjęć

VI Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej (15
 

2010-06-14
 

Wizyta w Przedszkolu nr 5 (styczeń 2016)
 

IV Konkurs Poezji Anglojęzycznej
 

Lekcja w YLRC (4.11.16)
 

Targi edukacyjne USA
 

2010-05-28
 

Lekcja wielkanocna 2016
 

Lekcja j. angielskiego w Oddziale Przedszkolnym w
 

III Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA (16.11.2017)
 

2011-12-09
 

Przedszkole Miejskie nr 5 (4.04.2016)
 

Konkurs recytatorski 2014
 

VII Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej (1
 

Przedszkole Miejskie nr 5 (11.04.2016)
 

Konkurs recytatorski 2014 cz. 2
 

Lekcja wielkanocna 2016
 

IV Konkurs Poezji Anglojęzycznej
 

2010-12-06
 

Świąteczna lekcja w YLRC - 2019
 

2010-01-22
 

Rola zeszytu przedmiotowego - warsztaty w YLRC
 

Konkurs plastyczny 2013
 

Lekcja w YLRC czerwiec 2014
 

Przedszkolaki w YLRC (7.04.2016)
 

2010-01-22
 

2011-12-09
 

Melissa Roginski w Przedszkolu Miejskim nr 5
 

2013-05-23 cz.I
 

II Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA (24.11.2016)
Cytat Dnia

"Take everything you like seriously, except yourselves."

Rudyard Kipling

We have 1 guest online


__________________________________________________________________________________

C o p y r i g h t  2 0 0 9  YOUNG   LEARNERS   RESOURCE  CENTER   W   LUBARTOWIE

spacer