spacer
spacer search

Young Learners Resource Center w Lubartowie
CENTRUM ZASOBOW DYDAKTYCZNYCH JEZYKA ANGIELSKIEGO

Search
spacer
spacer
header
 
Główne Menu
Strona główna
Regulamin Centrum
Nasz zespół
Trochę historii
Zasoby dydaktyczne
Media o nas
Godziny otwarcia
Kontakt z nami
Angielski ludzkim językiem!
Angielski | gramatyka | testy

 
Strona główna arrow Wydarzenia arrow Konkurs wiedzy o USA w YLRC

Konkurs wiedzy o USA w YLRC

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów szkół podstawowych do udziału w: Powiatowym konkursie wiedzy o Stanach Zjednoczonych.

Regulamin konkursu:

 

§ 1. ADRESACI KONKURSU

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 4-6.

 

§ 2. CELE KONKURSU

 

1.    Zainteresowanie uczniów kulturą, historią, geografią i sztuką USA uczniów szkół podstawowych z powiatu lubartowskiego.

2.    Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania informacji nt. Stanów Zjednoczonych.

3.    Doskonalenie znajomości języka angielskiego.

 

§ 3. ORGANIZACJA KONKURSU

 

1.    Konkurs ma formę testu pisemnego.

2.    Test składa się z 30 pytań zamkniętych z opcjami odpowiedzi do wyboru. Czas na rozwiązanie testu wynosi 40 minut.

3.    W wypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez najlepszych uczestników decyduje czas oddania pracy konkursowej.

4.    Chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie zgłaszają nauczyciele.

5.    Warunkiem uczestnictwa jest złożenie przez nauczyciela w terminie do 20 listopada 2015r. wypełnionej karty zgłoszenia. Karta zgłoszenia powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna oraz zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka przez Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego w Lubartowie dla celów dokumentowania przebiegu Konkursu, a także na publikowanie wyników Konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Kartę zgłoszenia należy złożyć w siedzibie Centrum Zasobów Dydaktycznych (ul. Lubelska 68, Lubartów) faxem na nr 81 855 23 76 lub przesłać emailem na adres W przypadku zgłoszenia drogą email, prosimy oczekiwać na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

6.    Konkurs zostanie przeprowadzony 25 listopada 2015 o godz. 9.00 w siedzibie Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie (ul. Lubelska 68). W wyniku nieprzewidzianych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i godziny odbycia się konkursu. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się poinformować o zmianach wszystkich uczestników konkursu.

7.     Komisję konkursową powołuje Organizator.

8.    Decyzja komisji jest niepodważalna.

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.

2.    Udział w konkursie jest nieodpłatny.

3.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w tym samy dniu. Ogłoszenie wyników odbędzie się po sprawdzeniu prac przez komisję konkursową.

4.    Spośród wszystkich uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów konkursu.

5.    Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

6.    Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: lub telefonicznie dzwoniąc na numer: 81 855 23 76 w. 37.

 

 

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie!


User Comments
Your Name / Email Address

spacer
Galerie zdjęć

Przedszkolaki w YLRC (7.04.2016)
 

Aiesec w Przedszkolu Miejskim nr 5
 

Wizyta w British Council i UMCS
 

2011-06-10
 

Wizyta w British Council i UMCS
 

Spotkanie z Dan Hastings w YLRC (20.03.2018)
 

IV Konkurs Poezji Anglojęzycznej
 

Lekcja w YLRC 19.11.2015
 

VI Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej (15
 

Przedszkole Miejskie nr 5 (21.03.16)
 

Amerykańskich spotkań ciąg dalszy... (7.03.2019)
 

Amerykańskich spotkań ciąg dalszy... (7.03.2019)
 

V MIędzyszkolny Konkurs Poezji 2017
 

Wizyta w Przedszkolu nr 5 (12.10.2015)
 

VI Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej (15
 

Kalifornia - zdjęcia z podróży
 

Wizyta w British Council i UMCS
 

II Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA (24.11.2016)
 

V MIędzyszkolny Konkurs Poezji 2017
 

2011-03-22
 

V MIędzyszkolny Konkurs Poezji 2017
 

IV Konkurs Poezji Anglojęzycznej
 

2013-05-23 cz.II
 

IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA
 

IV Konkurs Poezji Anglojęzycznej
 

Konkurs Poezji Anglojęzycznej 2015
 

Lekcja w Przedszkolu Nr 5 (17.11.2016)
 

W Przedszkolu Miejskim nr 5 (30.11.2015)
 

V MIędzyszkolny Konkurs Poezji 2017
 

2010-06-14
Cytat Dnia

"You don't stop laughing because you grow old;  you grow old because you stop laughing."

Michael Pritchard

We have 19 guests online


__________________________________________________________________________________

C o p y r i g h t  2 0 0 9  YOUNG   LEARNERS   RESOURCE  CENTER   W   LUBARTOWIE

spacer