spacer
spacer search

Young Learners Resource Center w Lubartowie
CENTRUM ZASOBOW DYDAKTYCZNYCH JEZYKA ANGIELSKIEGO

Search
spacer
spacer
header
 
Główne Menu
Strona główna
Regulamin Centrum
Nasz zespół
Trochę historii
Zasoby dydaktyczne
Media o nas
Godziny otwarcia
Kontakt z nami
Angielski ludzkim językiem!
Angielski | gramatyka | testy

 
Strona główna arrow Wydarzenia arrow III Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej w YLRC

III Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej w YLRC

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w: III Międzyszkolnym Konkursie Poezji Anglojęzycznej "Everything is poetry".

Konkurs objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Lubartów.

Regulamin konkursu:

§ 1 - CELE KONKURSU

1. Propagowanie uczenia się języka angielskiego.

2. Promowanie poezji/literatury anglojęzycznej.

3. Doskonalenie znajomości języka angielskiego.

4. Rozwijanie sprawności rozumienia tekstu pisanego oraz znajomości środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych).

5. Rozwijanie umiejętności translatorskich w obrębie języka angielskiego.

6. Prezentacja umiejętności artystycznych uczniów.

§ 2 - REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Zasobów Dydaktycznych Nauczycieli Języka Angielskiego w Lubartowie, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów. Tel. 81 855 23 76 w. 37

2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu miasta i powiatu lubartowskiego.

3. Uczestnicy konkursu prezentują utwory o dowolnej tematyce i występują w trzech kategoriach wiekowych.:

- Szkoły podstawowe IV-VI - recytacja jednego utworu poetyckiego lub fragmentu prozy - do 3 minut łącznie,

- Szkoły gimnazjalne - recytacja jednego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy - do 5 minut łącznie.

- Szkoły ponadgimnazjalne - recytacja jednego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy - do 7 minut łącznie.

4. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie przez nauczyciela w terminie do 12 marca 2015r. wypełnionej karty zgłoszenia. Karta zgłoszenia powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa, szkoła, tytuł prezentowanego utworu, imię i nazwisko opiekuna oraz zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka przez Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego w Lubartowie dla celów dokumentowania przebiegu Konkursu, a także na publikowanie wyników Konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Kartę zgłoszenia należy złożyć w siedzibie Centrum Zasobów Dydaktycznych, faxem na nr 81 855 23 76 lub przesłać emailem na adres W przypadku zgłoszenia drogą email, prosimy oczekiwać na potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

5. Komisję konkursową powołuje Organizator.

6. Decyzja komisji jest niepodważalna.

§ 3 - KRYTERIA OCENIANIA

1. Recytację ocenia komisja stosując skalę 1-5 punktów.

2. Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:

- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku),

- dykcja oraz emisja głosu

- interpretacja utworu

- znajomość tekstu

- ogólny wyraz artystyczny.

§ 4 - KONKURS

1. Przewidywany termin konkursu: 18 marca 2015r. godz. 9.00 - przesłuchania, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów.

2. Konkurs odbędzie się w siedzibie YLRC (ul. Lubelska 68, Lubartów).

§ 5 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia kolejności występu poszczególnych osób biorących udział w konkursie. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.

3. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

4. Spośród wszystkich uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe oraz gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.

5. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają dyplomy.

6. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

7. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez komisję konkursową.

8. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: lub telefonicznie dzwoniąc na numer: 81 855 23 76 w. 37

Zapraszamy!!!


Regulamin i karta zgłoszenia jpg. >>


User Comments
Your Name / Email Address

spacer
Galerie zdjęć

Przedszkolaki w YLRC (7.04.2016)
 

VI Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej (15
 

2011-05-30
 

IV Konkurs Poezji Anglojęzycznej
 

Warsztaty dla nauczycieli (27.10.2016)
 

IV Konkurs Poezji Anglojęzycznej
 

Lekcja o USA (30.05.2017)
 

Lekcja j. angielskiego w Oddziale Przedszkolnym w
 

Lekcja j. angielskiego w Oddziale Przedszkolnym w
 

2010-12-09
 

2010-05-28
 

2011-04-08
 

Lekcja j. angielskiego w Oddziale Przedszkolnym w
 

AIESCEC w YLRC
 

Lekcja w YLRC (18.05.2018)
 

Klasa 0b w YLRC
 

Lekcja j. angielskiego w Oddziale Przedszkolnym w
 

Przedszkolaki w YLRC (7.04.2016)
 

IV Konkurs Poezji Anglojęzycznej
 

Spotkanie z Kamilem Kubickim (20.10.2015)
 

Powiatowy konkurs wiedzy o USA
 

2013-05-23 cz.I
 

Wizyta w Przedszkolu nr 5
 

VI Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej (15
 

Warsztaty dla nauczycieli (27.10.2016)
 

Lekcja w YLRC 19.11.2015
 

V MIędzyszkolny Konkurs Poezji 2017
 

Aiesec
 

IV Konkurs Poezji Anglojęzycznej
 

IV Konkurs Poezji Anglojęzycznej
Cytat Dnia

"A real friend is someone who walks in when the rest of the world walks out."

Anonymous

We have 18 guests online


__________________________________________________________________________________

C o p y r i g h t  2 0 0 9  YOUNG   LEARNERS   RESOURCE  CENTER   W   LUBARTOWIE

spacer