spacer
spacer search

Young Learners Resource Center w Lubartowie
CENTRUM ZASOBOW DYDAKTYCZNYCH JEZYKA ANGIELSKIEGO

Search
spacer
spacer
header
 
Główne Menu
Strona główna
Regulamin Centrum
Nasz zespół
Trochę historii
Zasoby dydaktyczne
Media o nas
Godziny otwarcia
Kontakt z nami
Angielski ludzkim językiem!
Angielski | gramatyka | testy

 
Strona główna arrow Wydarzenia arrow III Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej w YLRC

III Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej w YLRC

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w: III Międzyszkolnym Konkursie Poezji Anglojęzycznej "Everything is poetry".

Konkurs objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Lubartów.

Regulamin konkursu:

§ 1 - CELE KONKURSU

1. Propagowanie uczenia się języka angielskiego.

2. Promowanie poezji/literatury anglojęzycznej.

3. Doskonalenie znajomości języka angielskiego.

4. Rozwijanie sprawności rozumienia tekstu pisanego oraz znajomości środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych).

5. Rozwijanie umiejętności translatorskich w obrębie języka angielskiego.

6. Prezentacja umiejętności artystycznych uczniów.

§ 2 - REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Zasobów Dydaktycznych Nauczycieli Języka Angielskiego w Lubartowie, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów. Tel. 81 855 23 76 w. 37

2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu miasta i powiatu lubartowskiego.

3. Uczestnicy konkursu prezentują utwory o dowolnej tematyce i występują w trzech kategoriach wiekowych.:

- Szkoły podstawowe IV-VI - recytacja jednego utworu poetyckiego lub fragmentu prozy - do 3 minut łącznie,

- Szkoły gimnazjalne - recytacja jednego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy - do 5 minut łącznie.

- Szkoły ponadgimnazjalne - recytacja jednego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy - do 7 minut łącznie.

4. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie przez nauczyciela w terminie do 12 marca 2015r. wypełnionej karty zgłoszenia. Karta zgłoszenia powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa, szkoła, tytuł prezentowanego utworu, imię i nazwisko opiekuna oraz zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka przez Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego w Lubartowie dla celów dokumentowania przebiegu Konkursu, a także na publikowanie wyników Konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Kartę zgłoszenia należy złożyć w siedzibie Centrum Zasobów Dydaktycznych, faxem na nr 81 855 23 76 lub przesłać emailem na adres W przypadku zgłoszenia drogą email, prosimy oczekiwać na potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

5. Komisję konkursową powołuje Organizator.

6. Decyzja komisji jest niepodważalna.

§ 3 - KRYTERIA OCENIANIA

1. Recytację ocenia komisja stosując skalę 1-5 punktów.

2. Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:

- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku),

- dykcja oraz emisja głosu

- interpretacja utworu

- znajomość tekstu

- ogólny wyraz artystyczny.

§ 4 - KONKURS

1. Przewidywany termin konkursu: 18 marca 2015r. godz. 9.00 - przesłuchania, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów.

2. Konkurs odbędzie się w siedzibie YLRC (ul. Lubelska 68, Lubartów).

§ 5 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia kolejności występu poszczególnych osób biorących udział w konkursie. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.

3. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

4. Spośród wszystkich uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe oraz gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.

5. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają dyplomy.

6. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

7. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez komisję konkursową.

8. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: lub telefonicznie dzwoniąc na numer: 81 855 23 76 w. 37

Zapraszamy!!!


Regulamin i karta zgłoszenia jpg. >>


User Comments
Your Name / Email Address

spacer
Galerie zdjęć

V MIędzyszkolny Konkurs Poezji 2017
 

Lekcja w YLRC 19.11.2015
 

Lekcja o USA (30.05.2017)
 

2010-06-14
 

Powiatowy konkurs wiedzy o USA
 

Spotkanie z Dan Hastings w YLRC (20.03.2018)
 

Lekcja wielkanocna 2016
 

Wielkanocna lekcja w YLRC (2016)
 

2010-01-22cd
 

Spotkanie z Melissa Roginski (15.04.2016)
 

Melissa Roginski w Przedszkolu Miejskim nr 5
 

Rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-cyfrowego w YL
 

Przedszkole Miejskie nr 5 (4.04.2016)
 

Dzień Dziecka w YLRC (1.06.2022)
 

V Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA
 

2010-12-09
 

II Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA (24.11.2016)
 

2011-11-07
 

Wielkanocna lekcja w YLRC (2016)
 

Lekcja j. angielskiego w Oddziale Przedszkolnym w
 

2011-05-30
 

Wizyta w Przedszkolu nr 5
 

Wizyta w Przedszkolu nr 5 (styczeń 2016)
 

Wizyta w Przedszkolu nr 5 (styczeń 2016)
 

III Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA (16.11.2017)
 

2010-05-28
 

Spotkanie z Kamilem Kubickim (20.10.2015)
 

"Wesołe stacje dydaktyczne" w II LO
 

2010-06-14
 

2010-12-09
Cytat Dnia

"Knowledge is power."

Sir Francis Bacon

We have 17 guests online


__________________________________________________________________________________

C o p y r i g h t  2 0 0 9  YOUNG   LEARNERS   RESOURCE  CENTER   W   LUBARTOWIE

spacer