spacer
spacer search

Young Learners Resource Center w Lubartowie
CENTRUM ZASOBOW DYDAKTYCZNYCH JEZYKA ANGIELSKIEGO

Search
spacer
spacer
header
 
Główne Menu
Strona główna
Regulamin Centrum
Nasz zespół
Trochę historii
Zasoby dydaktyczne
Media o nas
Godziny otwarcia
Kontakt z nami
Angielski ludzkim językiem!
Angielski | gramatyka | testy

 
Strona główna arrow Wydarzenia arrow Konkurs literacki w YLRC

Konkurs literacki w YLRC

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego działające przy Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Literackim "Poznaj moją miejscowość".

Regulamin konkursu:

 

§ 1. ADRESACI KONKURSU

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 4-6 oraz gimnazjów.

 

§ 2. CELE KONKURSU

 

1.    Propagowanie uczenia się języka angielskiego.

2.    Popularyzacja wiedzy o kulturze, historii, zabytkach, miejscowościach powiatu lubartowskiego.

3.    Rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni literackiej dzieci i młodzieży.

4.    Rozwijanie uzdolnień literackich uczniów.

 

§ 3. WYMAGANIA KONKURSOWE

 

1.    Konkurs ma formę literacką.

2.    Prace konkursowe, opisujące w języku angielskim miejsce zamieszkania, powinny mieć formę listu, wiadomości e-mail, pozdrowień na pocztówce lub zaproszenia, skierowanego do kolegi lub koleżanki z USA.

3.    Uczniowie są zobowiązani do samodzielnego wykonania prac.

4.    Pracę uczniów koordynuje nauczyciel.

 

§ 4. KRYTERIA OCENIANIA

 

1.    Wartość merytoryczna i estetyczna.

2.    Poprawność stylistyczna i gramatyczna.

3.    Forma wykonania.

4.    Kreatywność autora.


§ 5. TERMIN NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH

 

1.    Ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych ustala się na dzień 5 grudnia 2014 r. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę przez komisję konkursową. Prace konkursowe należy opisać drukowanymi literami na odwrocie ? imię i nazwisko, wiek, szkoła, klasa, nauczyciel/opiekun.

2.    W zgłoszeniu prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka przez Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego w Lubartowie dla celów dokumentowania przebiegu Konkursu, a także na publikowania wyników Konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

§ 6.  WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD

 

1.         Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 grudnia 2014 r.

2.         Prace konkursowe uczniów oceni komisja powołana przez organizatorów. Jury wybierze trzech laureatów którzy otrzymają nagrody książkowe.

3.         O wynikach konkursu i terminie odbioru nagród młodzież i opiekunowie zostaną powiadomieni odrębnym pismem skierowanym na adres Szkoły.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.        Organizator nie zwraca prac konkursowych.

2.        Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

3.        Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.

4.        Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: lub telefonicznie, dzwoniąc na numer: 81 8552376 wew. 37

 

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie!


User Comments
Your Name / Email Address

spacer
Galerie zdjęć

2010-05-28
 

II Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA (24.11.2016)
 

Przedszkolaki w YLRC (7.04.2016)
 

Amerykańska lekcja w YLRC (10.05.2017)
 

IV Konkurs Poezji Anglojęzycznej
 

2011-06-10
 

UTW w Centrum Zasobów Dydaktycznych
 

AIESCEC w YLRC
 

V MIędzyszkolny Konkurs Poezji 2017
 

Konkurs recytatorski 2014
 

II Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA (24.11.2016)
 

2011-06-10
 

YLRC w przedszkolu Miejskim nr 5 21-05-2015
 

2011-06-10
 

Lekcja w YLRC (18.05.2018)
 

Aiesec w Przedszkolu Miejskim nr 5
 

2017_Spotkanie z p. Martą Cechowicz
 

Konkurs Poezji Anglojęzycznej 2015
 

Spotkanie z Melissa Roginski (15.04.2016)
 

Karta zgłoszenia
 

Przedszkole Miejskie nr 5 (21.03.16)
 

VI Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej (15
 

VI Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej (15
 

2011-06-10
 

Spotkanie z Dan Hastings w YLRC (20.03.2018)
 

V MIędzyszkolny Konkurs Poezji 2017
 

Konkurs recytatorski 2014
 

II Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA (24.11.2016)
 

IV Konkurs Poezji Anglojęzycznej
 

Spotkanie z Dan Hastings w YLRC (20.03.2018)
Cytat Dnia

"The advantage of a bad memory is that one enjoys several times the same good things for the first time."

Friedrich Nietzsche

We have 55 guests online


__________________________________________________________________________________

C o p y r i g h t  2 0 0 9  YOUNG   LEARNERS   RESOURCE  CENTER   W   LUBARTOWIE

spacer