spacer
spacer search

Young Learners Resource Center w Lubartowie
CENTRUM ZASOBOW DYDAKTYCZNYCH JEZYKA ANGIELSKIEGO

Search
spacer
spacer
header
 
Główne Menu
Strona główna
Regulamin Centrum
Nasz zespół
Trochę historii
Zasoby dydaktyczne
Media o nas
Godziny otwarcia
Kontakt z nami
Angielski ludzkim językiem!
Angielski | gramatyka | testy

 
Strona główna arrow Wydarzenia arrow konkurs poezji anglojęzycznej w YLRC

konkurs poezji anglojęzycznej w YLRC

images/stories/log_ylrc.png

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w: II Międzyszkolnym Konkursie Poezji Anglojęzycznej "Everything is poetry..."

 

Regulamin konkursu:

§ 1 - CELE KONKURSU

 

1.    Propagowanie uczenia się języka angielskiego.

2.    Promowanie poezji/literatury anglojęzycznej.

3.    Doskonalenie znajomości języka angielskiego.

4.    Rozwijanie sprawności rozumienia tekstu pisanego oraz znajomości środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych).

5.    Rozwijanie umiejętności translatorskich w obrębie języka angielskiego.

6.    Prezentacja umiejętności artystycznych uczniów.

 

§ 2 - REGULAMIN

 

1.    Organizatorem konkursu jest Centrum Zasobów Dydaktycznych Nauczycieli Języka Angielskiego w Lubartowie, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów. Tel. 81 855 23 76 w. 37

2.    W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu miasta i powiatu lubartowskiego.

3.    Uczestnicy konkursu prezentują utwory o dowolnej tematyce i występują w trzech kategoriach wiekowych.:

-        Szkoły podstawowe IV-VI - recytacja jednego utworu poetyckiego lub fragmentu prozy - do 3 minut łącznie,

-        Szkoły gimnazjalne - recytacja jednego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy - do 5 minut łącznie.

-         Szkoły ponadgimnazjalne - recytacja jednego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy - do 7 minut łącznie.

4.    Warunkiem uczestnictwa jest złożenie przez nauczyciela w terminie do 16 maja 2014r. wypełnionej karty zgłoszenia. Karta zgłoszenia powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa, szkoła, tytuł prezentowanego utworu, imię i nazwisko opiekuna oraz zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka przez Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego w Lubartowie dla celów dokumentowania przebiegu Konkursu, a także na publikowanie wyników Konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Kartę zgłoszenia należy złożyć w siedzibie Centrum Zasobów Dydaktycznych, faxem na nr 81 855 23 76 lub przesłać emailem na adres

5.    Komisję konkursową powołuje Organizator.

6.    Decyzja komisji jest niepodważalna.

 

§ 3 - KRYTERIA OCENIANIA

 

1.   Recytację ocenia komisja stosując skalę 1-5 punktów.

2.   Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:

- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku),

- dykcja oraz emisja głosu

- interpretacja utworu

- znajomość tekstu

- ogólny wyraz artystyczny.

 

§ 4 - KONKURS

 

1.     Termin konkursu: 21 maja 2014r. godz. 9.00 - przesłuchania, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów.

 

§ 5 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.        Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia kolejności występu poszczególnych osób biorących udział w konkursie. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

2.        Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.

3.        Udział w konkursie jest nieodpłatny.

4.        Spośród wszystkich uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe oraz gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.

5.        Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają dyplomy.

6.        Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

7.        Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez komisję konkursową.

8.        Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: lub telefonicznie dzwoniąc na numer: 81 855 23 76 w. 37

 

Zapraszamy!!!

 


User Comments
Your Name / Email Address

spacer
Galerie zdjęć

Spotkanie z przedstawicielami Kom. Fulbrighta
 

Lekcja w YLRC (11.06.2018)
 

Lekcja w YLRC (11.06.2018)
 

2010-01-22
 

Wizyta w British Council i UMCS
 

Przedszkolaki w YLRC (7.04.2016)
 

2010-12-09
 

Lekcja Świąteczna w YLRC (10.04.2017)
 

2011-03-22
 

2013-05-23 cz.I
 

Rola zeszytu przedmiotowego - warsztaty w YLRC
 

Konkurs recytatorski 2014 cz. 2
 

Powiatowy konkurs wiedzy o USA
 

Wizyta w Przedszkolu nr 5 (12.10.2015)
 

2010-05-28
 

2010-05-28
 

Spotkanie z Kamilem Kubickim (20.10.2015)
 

Spotkanie z przedstawicielami Kom. Fulbrighta
 

Kolejne spotkanie z dr. Kamilem Kubickim
 

IV Konkurs Poezji Anglojęzycznej
 

Warsztaty dla nauczycieli (27.10.2016)
 

Wielkanocna lekcja w YLRC (2016)
 

III Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA (16.11.2017)
 

Spotkanie z Kamilem Kubickim (20.10.2015)
 

2010-12-06
 

Przedszkole Miejskie nr 5 (21.03.16)
 

2010-12-09
 

2009-05-14
 

2017_Spotkanie z p. Martą Cechowicz
 

III Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA (16.11.2017)
Cytat Dnia

"You don't stop laughing because you grow old;  you grow old because you stop laughing."

Michael Pritchard

We have 54 guests online


__________________________________________________________________________________

C o p y r i g h t  2 0 0 9  YOUNG   LEARNERS   RESOURCE  CENTER   W   LUBARTOWIE

spacer