spacer
spacer search

Young Learners Resource Center w Lubartowie
CENTRUM ZASOBOW DYDAKTYCZNYCH JEZYKA ANGIELSKIEGO

Search
spacer
spacer
header
 
Główne Menu
Strona główna
Regulamin Centrum
Nasz zespół
Trochę historii
Zasoby dydaktyczne
Media o nas
Godziny otwarcia
Kontakt z nami
Angielski ludzkim językiem!
Angielski | gramatyka | testy

 
Strona główna arrow Wydarzenia arrow "Kartka świąteczna z USA"

"Kartka świąteczna z USA"

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego działające przy Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym pt. "Kartka świąteczna z USA"

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1- ADRESACI KONKURSU

 

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 4-6 oraz gimnazjów.

 

§ 2- CELE KONKURSU

 

1.    Propagowanie uczenia się języka angielskiego.

2.    Popularyzacja wiedzy o kulturze, historii, zabytkach, geografii USA.

3.    Rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży

4.    Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów w sferze plastycznej.

 

§ 3 - WYMAGANIA KONKURSOWE

 

1.    Konkurs ma formę plastyczną.

2.    Prace uczniów powinny mieć formę pocztówki świątecznej wysłanej z USA, wykonanej dowolną techniką.

3.    Uczniowie podczas przygotowywania pracy są zobowiązani do jej samodzielnego wykonania.

4.    Nad pracą uczniów czuwać powinien nauczyciel koordynujący.

 

§ 4 - KRYTERIA OCENIANIA

 

1.    Wartość merytoryczna.

2.    Kreatywność.

3.    Technika wykonania.

4.    Wartość estetyczna.

 

§ 5 - TERMIN NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH

 

1.    Ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych ustala się na dzień 16 grudnia 2013 r. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby YLRC w Lubartowie (ul. Lubelska 68 lub do sekretariatu Gimnazjum nr 2). Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę przez komisję konkursową. Prace konkursowe należy opisać drukowanymi literami na odwrocie - imię i nazwisko, wiek, szkoła, klasa, nauczyciel/opiekun.

 

§ 6 - WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD

 

1.         Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 grudnia 2013 r.

2.         Prace konkursowe uczniów oceni komisja powołana przez organizatorów. Jury wybierze laureatów I - III miejsca, którzy otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.

3.         O wynikach konkursu i terminie odbioru nagród młodzież i opiekunowie zostaną powiadomieni odrębnym pismem kierowanym na adres e-mail opiekuna.

 

§ 7 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.        Organizator nie zwraca prac konkursowych.

2.        Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

3.        Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.

4.        Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: lub telefonicznie dzwoniąc na numer : 81 855 23 76 w. 37

 

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie!


User Comments
Your Name / Email Address

spacer
Galerie zdjęć

2011-04-08
 

Lekcja w YLRC czerwiec 2014
 

Kalifornia - zdjęcia z podróży
 

IV Konkurs Poezji Anglojęzycznej
 

Wielkanocna lekcja w YLRC (2016)
 

UTW w Centrum Zasobów Dydaktycznych
 

Spotkanie z p. Martą Cechowicz (14.04.2016)
 

Lekcja w YLRC (18.05.2018)
 

III Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA (16.11.2017)
 

Kolejne spotkanie z dr. Kamilem Kubickim
 

Powiatowy konkurs wiedzy o USA
 

II Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA (24.11.2016)
 

Lekcja wielkanocna 2016
 

V MIędzyszkolny Konkurs Poezji 2017
 

Lekcja o USA (30.05.2017)
 

Lekcja w YLRC (11.06.2018)
 

2010-05-28
 

2010-05-28
 

III Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA (16.11.2017)
 

YLRC w Przedszkolu Miejskim nr 5
 

2013-05-23
 

Konkurs plastyczny 2013
 

UTW w Centrum Zasobów Dydaktycznych
 

Aiesec
 

Przedszkolaki w YLRC (7.04.2016)
 

IV Konkurs Poezji Anglojęzycznej
 

VI Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej (15
 

2011-03-22
 

IV Konkurs Poezji Anglojęzycznej
 

Spotkanie z Dan Hastings w YLRC (20.03.2018)
Cytat Dnia

"A real friend is someone who walks in when the rest of the world walks out."

Anonymous

We have 13 guests online


__________________________________________________________________________________

C o p y r i g h t  2 0 0 9  YOUNG   LEARNERS   RESOURCE  CENTER   W   LUBARTOWIE

spacer