spacer
spacer search

Young Learners Resource Center w Lubartowie
CENTRUM ZASOBOW DYDAKTYCZNYCH JEZYKA ANGIELSKIEGO

Search
spacer
spacer
header
 
Główne Menu
Strona główna
Regulamin Centrum
Nasz zespół
Trochę historii
Zasoby dydaktyczne
Media o nas
Godziny otwarcia
Kontakt z nami
Angielski ludzkim językiem!
Angielski | gramatyka | testy

 
Strona główna arrow Wydarzenia arrow Konkurs plastyczny w YLRC

Konkurs plastyczny w YLRC

images/stories/log_ylrc.pngCentrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym "Moje wymarzone wakacje w USA"


Regulamin konkursu:

 

§ 1- ADRESACI KONKURSU

 

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 4-6 oraz gimnazjów.

 

§ 2- CELE KONKURSU

 

1.    Propagowanie uczenia się języka angielskiego.

2.    Popularyzacja wiedzy o kulturze, historii, zabytkach, geografii USA.

3.    Rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży.

4.    Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów w sferze plastycznej.

 

§ 3 - WYMAGANIA KONKURSOWE

 

1.    Konkurs ma formę plastyczną.

2.    Prace uczniów powinny mieć formę pocztówki, pejzażu, plakatu, wykonanego dowolną techniką, przedstawiającego wybrane miejsce w USA.

3.    Uczniowie podczas przygotowywania pracy są zobowiązani do jej samodzielnego wykonania.

4.    Nad pracą uczniów czuwać powinien nauczyciel koordynujący.

 

§ 4 - KRYTERIA OCENIANIA

 

1.    Wartość merytoryczna.

2.    Kreatywność.

3.    Technika wykonania.

4.    Wartość estetyczna.

 

 

 

§ 5 - TERMIN NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH

 

1.    Ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych ustala się na dzień 14 czerwca 2013 r. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę przez komisję konkursową. Prace konkursowe należy opisać drukowanymi literami na odwrocie - imię i nazwisko, wiek, szkoła, klasa, nauczyciel/opiekun. W zgłoszeniu prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka przez Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego w Lubartowie dla celów dokumentowania przebiegu Konkursu, a także na publikowanie wyników Konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

§ 6 - WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD

 

1.         Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 czerwca 2013 r.

2.         Prace konkursowe uczniów oceni komisja powołana przez organizatorów. Jury wybierze laureatów I - III miejsca, którzy otrzymają nagrody książkowe.

3.         O wynikach konkursu i terminie odbioru nagród młodzież i opiekunowie zostaną powiadomieni odrębnym pismem kierowanym na adres Opiekuna.

 

§ 7 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.         Organizator nie zwraca prac konkursowych.

2.         Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

3.         Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.

4.         Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: lub telefonicznie dzwoniąc na numer: 81 855 23 76 w. 37

 

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie!


User Comments
Your Name / Email Address

spacer
Galerie zdjęć

IV Konkurs Poezji Anglojęzycznej
 

Wizyta w Przedszkolu nr 5 (12.10.2015)
 

II Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA (24.11.2016)
 

Warsztaty dla nauczycieli (27.10.2016)
 

Aiesec w Przedszkolu Miejskim nr 5
 

Konkurs recytatorski 2014 cz. 2
 

V MIędzyszkolny Konkurs Poezji 2017
 

Konkurs recytatorski 2014
 

Warsztaty Flexible teaching 10.04.2014
 

Lekcja wielkanocna 2016
 

Lekcja wielkanocna 2016
 

Konkurs Poezji Anglojęzycznej 2015
 

Powiatowy konkurs wiedzy o USA
 

2010-05-28
 

V MIędzyszkolny Konkurs Poezji 2017
 

Klasa 0b w YLRC
 

UTW w Centrum Zasobów Dydaktycznych
 

IV Konkurs Poezji Anglojęzycznej
 

III Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA (16.11.2017)
 

YLRC w przedszkolu Miejskim nr 5 21-05-2015
 

V MIędzyszkolny Konkurs Poezji 2017
 

Karta zgłoszenia
 

2011-12-09
 

2011-05-30
 

II Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA (24.11.2016)
 

Lekcja Świąteczna w YLRC (10.04.2017)
 

III Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA (16.11.2017)
 

V MIędzyszkolny Konkurs Poezji 2017
 

2010-01-22
 

III Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA (16.11.2017)
Cytat Dnia

"Knowledge is power."

Sir Francis Bacon

We have 82 guests online


__________________________________________________________________________________

C o p y r i g h t  2 0 0 9  YOUNG   LEARNERS   RESOURCE  CENTER   W   LUBARTOWIE

spacer