spacer
spacer search

Young Learners Resource Center w Lubartowie
CENTRUM ZASOBOW DYDAKTYCZNYCH JEZYKA ANGIELSKIEGO

Search
spacer
spacer
header
 
Główne Menu
Strona główna
Regulamin Centrum
Nasz zespół
Trochę historii
Zasoby dydaktyczne
Media o nas
Godziny otwarcia
Kontakt z nami
Angielski ludzkim językiem!
Angielski | gramatyka | testy

 
Strona główna arrow Regulamin Young Learners Resource Center

Regulamin Young Learners Resource Center

I WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I MATERIAŁÓW

 1. Z Centrum mogą bezpłatnie korzystać wszyscy nauczyciele, jak również studenci.
 2. Każdy czytelnik korzystający z Centrum zobowiązany jest posiadać kartę biblioteczną.
 3. Udostępnianie karty bibliotecznej innej osobie jest niedozwolone.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć do pięciu pozycji. Za jedną pozycję uznaje się książkę, karty obrazkowe w liczbie do 10 sztuk, komplet liter oraz inne materiały tworzące zestaw.
 5. Materiały mogą być wypożyczane maksymalnie na l miesiąc.
 6. W wyjątkowych przypadkach nauczyciel może przedłużyć o tydzień czas wypożyczenia materiałów, jednakże powinien w tym celu skontaktować się z Centrum (telefonicznie, mailem lub osobiście) najpóźniej w ostatnim dniu przed datą zwrotu i otrzymać stosowną zgodę.
 7. Prośba czytelnika o zarezerwowanie materiałów będzie realizowana według kolejności zamówień
 8. Jeżeli materiały nie zostaną zwrócone w wyznaczonym terminie, przewiduje się karę finansową w wysokości 1 zł za każdą pozycję za każdy dzień przypadający po dacie zwrotu.
 9. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność finansową za nieodwracalnie zniszczone lub zagubione materiały.
 10. O każdej zmianie adresu domowego lub miejsca pracy oraz ewentualnej utracie karty czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pracowników Centrum, którzy dokonają stosownej aktualizacji danych lub wystawią duplikat karty Koszty wystawienia nowej karty oraz szkody powstałe na skutek zaniedbania obciążają właściciela karty.
 11. Czytelnik korzystający z pomocy dydaktycznych Centrum na miejscu zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu odwiedzin.


II PRZYGOTOWANIE POMOCY DYDAKTYCZNYCH I KOPIOWANIE MATERIAŁÓW

 1. Każdy nauczyciel może korzystać z pomocy zgromadzonych w Centrum, przy czym Centrum nie zapewnia materiału do wykonania pomocy.
 2. Wszystkie materiały metodyczne mogą być na miejscu kopiowane w dowolnych ilościach. Powyżej 3 stron pobierana jest opłata.


III SZKOLENIA I SPOTKANIA

 1. W Centrum odbywają się szkolenia metodyczne i warsztaty. O terminach i tematyce szkoleń, a także osobach prowadzących na bieżąco informujemy na stronie internetowej Centrum (www.ylrc-lubartow.pl) w dziale "Strona Główna".


IV LEKCJE W CENTRUM

 1. W Centrum można zorganizować lekcje z języka angielskiego z wykorzystaniem materiałów będących do dyspozycji w Centrum. Dysponujemy sprzętem video, DVD i odtwarzaczem CD. Termin lekcji oraz zakres niezbędnej pomocy w przygotowaniach prosimy uzgadniać z pracownikiem Centrum.

spacer
Cytat Dnia

"A real friend is someone who walks in when the rest of the world walks out."

Anonymous

We have 11 guests online


__________________________________________________________________________________

C o p y r i g h t  2 0 0 9  YOUNG   LEARNERS   RESOURCE  CENTER   W   LUBARTOWIE

spacer